Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3732100
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18919401.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3732100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201722260 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 3/56  B64C 11/28  B64C 39/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/TR2018/000124 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/022972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROKETSAN ROKET SANAYII TICARET A.S.; Kemalpasa Mahallesi Sehit Yuzbasi Adem Kutlu Sokak No:21, Elmadag/Ankara; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UZUN, Can; Kemalpasa Mahallesi Sehit Yuzbasi Adem Kutlu Sokak N0:21 Elmadag, Ankara; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Mechanizmus rozvinutia krídiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3732100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3732100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3732100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.04.2022 Typ Odoslané
EP 3732100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku