Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3778030
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18912412.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3778030 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201810260452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 42/06  A47J 42/46  B02C 2/10  B02C 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/115046 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/184378 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shenzhen Elemex Technology, Ltd; Room 601, Building D7 No. 6, Shaodi Road, Chiwan Community Merchants Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU Alex; No. 9400, Building 166 Hillsdale Highway Suite, 970 05 Beaverton, OR; US;
LIU Hongjin; Room 601, Building D7 No. 6, Shaodi Road, Chiwan Community Merchants Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen, Guangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3778030
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778030
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778030
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2022 Typ Doručené
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3778030
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku