Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3718668
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18883872.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3718668 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017229252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 41/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2018/043556 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/107349 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD; 23 Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUZUKI Ryoichi; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 23, Senju-Hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
KAWASHIMA Yasuji; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 23, Senju-Hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
KOMINE Shigeo; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 23, Senju-Hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
SUGIHARA Takashi; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 23, Senju-Hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP;
INOUE Hiroyuki; c/o SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 23, Senju-Hashido-cho Adachi-ku, Tokyo 120-8555; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Nástroj na potvrdenie výšky spájkovania tryskaním a spôsob manipulácie s týmto nástrojom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3718668
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3718668
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3718668
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3718668
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku