Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3676034
(11)  Číslo patentu  40796 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18849678.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3676034 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762551509 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 41/00  B22D 41/02  F27D 1/00  F27D 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/047253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/046042 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vesuvius USA Corporation; 1404 Newton Drive, 618 24 Champaign, IL; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOHANTY Beda; 703 Williamsburg Court, 160 66 Cranberry Township, PA; US;
SCHANER Daniel T.; 186 Fireside Drive, 153 17 Mcmurray, PA; US;
RICHARDSON JR. Robert L.; 1316 Middletown Eaton Road, 450 42 Middletown, Ohio; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Žiaruvzdorná výstelková štruktúra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2023 
   Maximálna platnosť do  21.08.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3676034
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3676034
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2022 199,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3676034
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.01.2023 Typ Odoslané
EP 3676034
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku