Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3667803
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18845244.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.08.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3667803 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017155379 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 10/0567  H01M 4/131  H01M 4/505  H01M 4/525  H01M 10/052  H01M 4/50  H01M 10/0525   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2018/029618 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/031508 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitsubishi Chemical Corporation; 1-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8251; JP;
MU Ionic Solutions Corporation; 1-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku,, Tokyo 100-8251; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NISHIO Koichi; c/o MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION1-1 Marunouchi 1-chomeChiyoda-ku, Tokyo 100-8251; JP;
KIM Jungmin; c/o MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION1-1 Marunouchi 1-chomeChiyoda-ku, Tokyo 100-8251; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3667803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3667803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3667803
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
EP 3667803
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku