Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3660862
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18838412.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3660862 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017126521 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 15/00  G21C 15/247  G21C 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2018/000478 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/022640 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  State Atomic Energy Corporation "Rosatom" on Behalf of The Russian Federation; B. Ordynka st., 24, Moscow, 119017; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AFREMOV, Dmitrij Aleksandrovich; ul. Rudnevka 3 kv. 132, Moscow 111675; RU;
SAFRONOV, Denis Viktorovich; ul. Molostovskih 3/1 kv. 169, Moscow 111555; RU;
HIZHNYAK, Evgeniya Sergeevna; 7-ya Parkovaya ul. 2str. 1 kv. 17, Moscow 105043; RU;
NIKEL, Kirill Albertovich; ul. Mihelsona 34, Moscow 111625; RU;
ROMANOVA, Natalia Viktorovna; ul. Letnaya 16 k. 3 kv. 110, Mytishchi Moskovskaya obl. 141008; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob nastavenia prirodzenej cirkulácie kovového chladiva v rýchlom neutrónovom reaktore 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3660862
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.10.2021 4 165,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3660862
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 3660862
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku