Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3658553
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18838173.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3658553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170096220 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 295/155   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2018/008381 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/022486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yuhan Corporation; 74 Noryangjin-ro Dongjak-gu, 069 27 Seoul; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH Sang-Ho; 967-20046 Gosan-ro 539 beon-gil, 158 21 Gunpo-si Gyeonggi-do; KR;
KHOO Ja-Heouk; 725-204119 Gwangjeong-ro, 158 25 Gunpo-si Gyeonggi-do; KR;
LIM Jong-Chul; 3104-90126 Dongbaek 4-ro Giheung-gu, 170 07 Yongin-si Gyeonggi-do; KR;
LEE Doo-Byung; 203-40166 Yonggu-daero 2771beon-gil Suji-gu, 168 65 Yongin-si Gyeonggi-do; KR;
LEE Jung-Ae; 209-802435 Olympic-ro Songpa-gu, 055 07 Seoul; KR;
LEE Jun-Sup; 1001-180224 Heungdeokjungang-ro 105 beon-gi Giheung-gu, 169 51 Yongin-si Gyeonggi-do; KR;
JU Hyun; 403-80255 Dongtansunhwan-daero 26-gil, 184 66 Hwaseong-si Gyeonggi-do; KR;
SHIN Woo-Seob; 542-80212 Maeyeong-ro 310 beon-gil Yeongtong-gu, 166 97 Suwon-si Gyeonggi-do; KR;
JEON Sang-Seol; 12-19 Yeongtong-ro 241beon-gil Yeongtong-gu, 166 79 Suwon-si Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3658553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.07.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3658553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku