Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3724191
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18836977.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3724191 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762599490 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/065187 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/118584 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pyramid Biosciences, Inc.; 330 Bear Hill Road, Suite 302, Waltham, MA 02451; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAL, Kollol; 205 Tudor Road, Needham, Massachusetts 02492; US;
CIBLAT, Stephane; 607-408 rue Saint Jacques, Montréal, Québec H2Y 1S2; CA;
ALBERT, Vincent; 67 Rue Bourget, Rigaud, Québec J0P 1P0; CA;
BRUNEAU-LATOUR, Nicolas; 744 chemin des Outaouais, Pointe-fortune, Québec J0P 1N0; CA;
BOUDREAULT, Jonathan; 277 rue du Boisé, L'Île-Perrot, Québec J7V 8T7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  5-(2-(2,5-Difluórfenyl)pyrolidín-1-yl)-3-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidínové deriváty a príbuzné zlúčeniny ako inhibítory Trk kinázy na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3724191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3724191
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3724191
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3724191
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku