Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3732304
(11)  Číslo patentu  39556 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18836935.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3732304 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20172065 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21C 1/10  C22C 33/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2018/050328 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/132672 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELKEM ASA; Drammensveien 169, 0277 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNUSTAD, Oddvar; Andreas Kjærs vei 66, 4615 Kristiansand; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Očkovadlo liatiny a spôsob výroby očkovadla liatiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 3732304
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3732304
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3732304
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3732304
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku