Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3724190
(11)  Číslo patentu  40530 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18836520.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3724190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201721044886, 201821024634, 201821040029 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2017, 02.07.2018, 23.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, IN, IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07D 487/04  A61P 35/00  A61K 31/519  A61K 31/53   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/060015 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/116302 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lupin Limited; Kalpataru Inspire 3rd Floor Off Western Express Highway Santacruz (East) Maharashtra, 400 055 Mumbai; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAIR Prathap, Sreedharan; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
GUDADE Ganesh, Bhausaheb; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
SETHI Sachin; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
LAGAD Dipak, Raychand; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
PAWAR Chetan, Sanjay; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
TRYAMBAKE Mahadeo, Bhaskar; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
KULKARNI Chaitanya, Prabhakar; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
HAJARE Anil, Kashiram; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
GORE Balasaheb, Arjun; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
KULKARNI Sanjeev, Anant; K52, B801, Karve Nagar Maharashtra, 411052 Pune; IN;
SINDKHEDKAR Milind, Dattatraya; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
PALLE Venkata, P.; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN;
KAMBOJ Rajender, Kumar; Lupin Limited (Research Park), 46A 47A, Village Nande Taluka Mulshi, Maharashtra, 412115 Pune; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Substituované bicyklické heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory PRMT5  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.12.2023 
   Maximálna platnosť do  13.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3724190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3724190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.12.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3724190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2022 Typ Odoslané
EP 3724190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku