Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3612679
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18836385.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3612679 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1800225 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 13/04  E04F 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2018/050051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/002956 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Szönyi, Nándor; UL.E.B Lukáka 1356/36, 94501 Komárno; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Szönyi, Nándor; UL.E.B Lukáka 1356/36, 94501 Komárno; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Podlahový prvok na ochranu pred pádom primárne používaný na zakrytie detských ihrísk a podlahové krytiny z tohto prvku zložené 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3612679
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612679
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2021 Typ Platba
EP 3612679
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku