Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3654692
(11)  Číslo patentu  39835 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18831039.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3654692 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710567590 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/094810 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/011190 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vivo Mobile Communication Co., Ltd.; 283 BBK Road Wusha Chang'an, 523860 Dongguan, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANG Yanchao; 283 BBK RoadWushaChang'an, 523860 DongguanGuangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Metóda, príslušné zariadenie a systém na spracovanie preťaženia časti siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3654692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654692
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.05.2022 Typ Doručené
Opis 10.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.05.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 16.05.2022 Typ Doručené
Opis 16.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.07.2022 Typ Odoslané
EP 3654692
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku