Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3729100
(11)  Číslo patentu  40000 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18827044.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3729100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762607866 P, 201762609059 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2017, 21.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/74  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/085622 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/121762 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aeterna Zentaris GmbH; Weismüllerstrasse 50, 603 14 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMMER Nicola; Auf der Kuhr 52, 604 35 Frankfurt am Main; DE;
MUELLER Gilbert; Bischofsweg 1 A, 605 98 Frankfurt am Main; DE;
SACHSE Richard; Klingenaecker 8, 884 41 Mittelbiberach; DE;
SINDERMANN Herbert; Reiherweg 9, 265 29 Upgant-Schott; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob hodnotenia nedostatku rastového hormónu u ľudí za použitia kompozície obsahujúcej macimorelín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3729100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3729100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.12.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3729100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.09.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3729100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku