Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3729100
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18827044.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3729100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762607866 P, 201762609059 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2017, 21.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/74  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/085622 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/121762 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aeterna Zentaris GmbH; Weismüllerstrasse 50, 603 14 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AMMER Nicola; Auf der Kuhr 52, 604 35 Frankfurt am Main; DE;
MUELLER Gilbert; Bischofsweg 1 A, 605 98 Frankfurt am Main; DE;
SACHSE Richard; Klingenaecker 8, 884 41 Mittelbiberach; DE;
SINDERMANN Herbert; Reiherweg 9, 265 29 Upgant-Schott; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3729100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3729100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3729100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3729100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku