Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3641735
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18827035.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3641735 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201711045443, 18154203, 201811041577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2017, 30.01.2018, 02.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, EP, IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/454  A61P 17/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/085448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/097091 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG); Van-der-Smissen-Straße 1, 22767 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUJJAR, Chaitanya Yogananda; c/o AET Laboratories Pvt. Ltd. Survey No. 42 Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Sangareddy Dist., Telangana 502 319; IN;
UPPALA, Susheel Prakash; c/o AET Laboratories Pvt. Ltd. Survey No. 42 Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Sangareddy Dist., Telangana 502 319; IN;
DONGA, Nani Prasad; c/o AET Laboratories Pvt. Ltd. Survey No. 42 Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Sangareddy Dist., Telangana 502 319; IN;
BANDLA, Srimannarayana; c/o AET Laboratories Pvt. Ltd. Survey No. 42 Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Sangareddy Dist., Telangana 502 319; IN;
RALLABANDI, Bala Ramesha Chary; c/o AET Laboratories Pvt. Ltd. Survey No. 42 Gaddapotharam Kazipally Industrial Area Sangareddy Dist, Telangana 502 319; IN;
STAVER, Ruslan; Stiefmuetterchenweg 25a, 22607 Hamburg; DE;
SCHLEHAHN, Hendrik; Schmiedekoppel 12, 23843 Travenbrueck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická tabletová kompozícia zahrnujúca bilastín formy 3 a plnivo rozpustné vo vode 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3641735
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3641735
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.04.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2b Opis 03.05.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 04.05.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 04.05.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3641735
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku