Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3641205
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18818488.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3641205 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710439907 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04W 16/14  H04W 28/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/090786 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/228360 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vivo Mobile Communication Co., Ltd.; 283 BBK Road Wusha Chang'An, Dongguan, Guangdong 523860; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Li; 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN;
JIANG, Dajie; 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN;
YANG, Xiaodong; 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN;
QIN, Fei; 283 BBK Road Wusha Chang'an, Dongguan Guangdong 523860; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Účinné techniky výberu buniek v systémoch bezdrôtovej komunikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3641205
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3641205
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3641205
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku