Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3723815
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18812215.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3723815 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17206510 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 51/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/084399 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/115547 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technische Universität München; Arcisstr. 21, 803 33 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WESTER Hans-Jürgen; Am Hang 7, 853 01 Schweitenkirchen; DE;
SCHMIDT Alexander; Vogesenstraße 7, 818 25 München; DE;
PARZINGER Mara; Landshuter Allee 79, 806 37 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3723815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3723815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3723815
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3723815
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku