Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3631115
(11)  Číslo patentu  40359 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18805541.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3631115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201741018271 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 2/36  E04C 2/32  B31F 1/07  B31F 1/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2018/050205 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/216028 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN PLACO; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DASH Girish; EvershineEMP-03Flat No.402Thakur VillageNear Bank of BarodaKandivali East, Mumbai - 400101Maharashtra; IN;
SHINDE Shailendra; Sampada CHSBuilding No-48A/503Nehru NagarKurla(E), Mumbai - 400024Maharashtra; IN;
AHMED Rizwan; 802A wingBuilding No-5HDIL Opp Kohinoor HospitalKurla (west), Mumbai-400070Maharashtra; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Zvlnený konštrukčný prvok, prípravok na jeho výrobu a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2024 
   Maximálna platnosť do  10.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3631115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3631115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.03.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3631115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 29.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3631115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku