Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3510051
(11)  Číslo patentu  33984 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18799773.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3510051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1761323 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08B 37/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/080767 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/105719 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kiomed Pharma; Rue Haute Claire 4, 4040 Herstal; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAUSSON, Mickael; Chemin de Nalonsart 3, 4500 Huy; BE;
DOUETTE, Pierre; Avenue Louis Piedboeuf 4, 4053 Embourg; BE;
GAUTIER, Sandrine, Emilia; rue Bois l Eveque 132, 4000 Liege; BE;
VAESEN, Philippe; Voie des Fosses 21, 4672 SAINT REMY; BE;
CHOUMANE, Houtai; Avenue Lois Peidboeuf 5, 4053 Embourg; BE;
ROCASALBAS, Guillermo; Rue Saint Laurent 54 Boite 2.3, 4000 Liege; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Karboxyalkylchitosan 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2023 
   Maximálna platnosť do  09.11.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3510051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2020 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3510051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 06.11.2020 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.11.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3510051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.03.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.06.2020 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 30.11.2022 Typ Odoslané
EP 3510051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku