Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3840924
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18796028.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3840924 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018121890 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 7/60  B29B 7/74  B29B 7/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/079807 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/048624 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KraussMaffei Technologies GmbH; Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUNNER, Robert; Hirschstrasse 116, 86156 Augsburg; DE;
NOWAK, Thomas; Gustav-Schwab-Str. 9, 81673 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob výroby reaktívnych plastov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3840924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3840924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3840924
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 3840924
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku