Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3616368
(11)  Číslo patentu  37881 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18790502.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3616368 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762489596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2018/050447 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/198114 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Drivenets Ltd.; 4 HaSheizaf Street, 4366411 Raanana; IL;
AT&T Services , Inc.; 208 Akard Street, Dallas, TX 75202-4206; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRAYDEN, Amir; 32 Beit Tzuri Eliyahu Street, 6912230 Tel Aviv; IL;
MOSHE, Yuval; 26 Neomi Shemer Street, Ra'anana 4334358; IL;
GARTSBEIN, Anton; 2 Dekel Street, 3605653 Kiryat Tivon; IL;
ZOLKOVER, Gal; 6 Hasport Street, 3457406 Haifa; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Hraničný klaster virtuálneho poskytovateľa na použitie v architektúre SDN 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3616368
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3616368
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3616368
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku