Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3681308
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18781967.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3681308 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017120905 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 10/30  A23K 20/147  A23J 1/14  A23L 3/18  C11B 1/10  C11B 1/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/074407 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/048695 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastrasse 27c, 806 86 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EISNER, Peter; Prälat-Michael-Höck-Str. 57, 85354 Freising; DE;
MITTERMAIER, Stephanie; Burgermühlstr. 4a, 85368 Moosburg a. d. Isar; DE;
FRANKL, Michael; Veldener Str. 76, 81241 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob získania proteínových prípravkov zo semien slne čnice a/alebo repky, a proteínový preparát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3681308
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.10.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3681308
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3681308
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku