Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3687700
(11)  Číslo patentu  40599 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18778868.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3687700 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017122493 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 1/30  B05B 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/075504 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/063417 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems AG; Carl-Benz-Strasse 34, 743 21 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRITZ Hans-Georg; Schönbuchstrasse 4, 737 60 Ostfildern; DE;
WÖHR Benjamin; Heuchelbergstraße 10, 743 63 Eibensbach/Güglingen; DE;
KLEINER Marcus; Rieslingweg 10, 743 54 Besigheim; DE;
BUBEK Moritz; Rosenstrasse 40, 716 40 Ludwigsburg; DE;
BEYL Timo; Amselweg 10, 743 54 Besigheim; DE;
HERRE Frank; Grossmoltenstrasse 12, 717 39 Oberriexingen; DE;
SOTZNY Steffen; Uhlandstrasse 2, 717 20 Oberstenfeld; DE;
TANDLER Daniel; Stuttgarter Straße 53, 704 69 Stuttgart; DE;
BERNDT Tobias; August-Lämmle-Weg 8, 712 54 Ditzingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Aplikátor s malým rozostupom trysiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.09.2023 
   Maximálna platnosť do  20.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3687700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3687700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.09.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3687700
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3687700
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku