Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3606130
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18770666.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3606130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710184045 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 16/28  H04W 36/00  H04B 7/06  H04B 7/08  H04W 72/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/080014 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/171669 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.; No.283, BBK Road Wusha Chang'An, 523860 Dongguan, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN Li; No. 283 BBK RoadWushaChang'an, 523860 DongguanGuangdong; CN;
YANG Xiaodong; No. 283 BBK RoadWushaChang'an, 523860 DongguanGuangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3606130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.03.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.04.2022 Typ Doručené
Opis 22.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.04.2022 Typ Doručené
EP 3606130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku