Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3698113
(11)  Číslo patentu  40603 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18765099.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.09.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3698113 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20171686, 20171695 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.10.2017, 23.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO, NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 5/10  D07B 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/073628 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/076522 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wilhelmsen Ships Service AS; Strandveien 20, 1366 Lysaker; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STRAND Tore; Furubråtveien 23, 1170 Oslo; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Inteligentný snímač lana 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.09.2023 
   Maximálna platnosť do  03.09.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3698113
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3698113
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.10.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3698113
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
EP 3698113
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku