Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3590942
(11)  Číslo patentu  37852 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18763490.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3590942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710138275 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 498/04  A61K 31/5365  A61P 31/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/078581 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/161960 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd.; Fuyuan Industrial Zone Dongyuan Town Zherong County, Ningde, Fujian 355300; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUN, Fei; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
DU, Jinhua; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
HU, Yanbin; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
ZHOU, Lili; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
DING, Charles Z.; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN;
CHEN, Shuhhui; 288 Futezhong Road Pudong New Area, Shanghai 200131; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítor povrchového antigénu vírusu hepatitídy B 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.03.2022 
   Maximálna platnosť do  09.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3590942
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3590942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3590942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku