Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3672977
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18755481.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3672977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17187636 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 5/02  A61K 31/69  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/072485 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/038250 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEIN Markus; Lindenweg 35, 642 91 Darmstadt; DE;
Schadt Oliver; Forststrasse 4, 635 17 Rodenbach; DE;
ESDAR Christina; Am Breitwiesenberg 2, 642 87 Darmstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3672977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3672977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.07.2022 99,50 EUR 5 02.01.2023 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3672977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 30.12.2022 Typ Odoslané
EP 3672977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku