Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3658775
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18753250.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3658775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700086453 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/16  F04B 35/06  F04B 41/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/055508 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/021182 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MGF S.r.l.; Via Pascoli, 15, 20081 Abbiategrasso (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REPACI, Massimo; c/o MGF S.R.L. Via Pascoli 15, 20081 Abbiategrasso (Milano); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompresná jednotka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3658775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2021 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658775
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.03.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 3658775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku