Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3581596
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18751972.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3581596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201710068574 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 220/18  H01M 4/62  C08F 2/24  H01M 4/02  C08F 218/10  H01M 10/0525  C08F 220/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2018/075839 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/145646 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fujian Blue Ocean & Black Stone Technology Co., Ltd.; No. 7, Shunda Road Yintang Industrial Park Gunong Nongchang Changtai County, Zhangzhou City, Fujian Province 363900; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAI, Fengrui; Unit 1707, 17/F, No.1 Building, No 1 Compound Jinghai Luilu Tongzhou District, Beijing 101111; CN;
LI, Qiang; Unit 1707, 17/F, No.1 Building, No 1 Compound Jinghai Luilu Tongzhou District, Beijing 101111; CN;
LUO, Hebin; Unit 1707, 17/F, No.1 Building, No 1 Compound Jinghai Luilu Tongzhou District, Beijing 101111; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vodné spojivo anódy lítiovo-iónovej batérie a spôsob jeho prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3581596
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3581596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3581596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku