Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3665048
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18749755.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3665048 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017213970 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60T 8/17  B60T 13/66  B60T 17/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2018070435 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019030022 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH; Moosacher Strasse 80, 80809 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWARZ, Christoph; Bert-Brecht-Str. 27, 85386 Eching; DE;
HECKMANN, Benjamin; Riesengebirgsstr. 17, 85586 Poing; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3665048
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3665048
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3665048
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3665048
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku