Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3648714
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18749177.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3648714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2019198 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 13/15  B65H 45/12  A61B 50/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2018/050447 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/009724 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  R-Solution Medical B.V.; Anthonie Fokkerstraat 47, 3772 MP Barneveld; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN DER VLIET Mariska Sabine; Daltonstraat 1, 1223 LS Hilversum; NL;
WELLING Niels Paul Emerentiana; Paasberg 7, 6862 CB Oosterbeek; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3648714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3648714
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3648714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3648714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku