Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3649702
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18749138.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3649702 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700075174 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 11/28  H01R 13/58  H01R 13/447   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2018054922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019008513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brescianini, Davide; Via G.B. Vico 3/B, 20010 Pogliano Milanese; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brescianini, Davide; Via G.B. Vico 3/B, 20010 Pogliano Milanese; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Krycí prvok pre pól alternátora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3649702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3649702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3649702
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.04.2022 Typ Odoslané
EP 3649702
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku