Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3612535
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18746988.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3612535 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2017110038, 17167852 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2017, 24.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PT, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/052756 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/193415 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tecnimede, Sociedade Técnico-Medicinal, SA; Rua da Tapada Grande Nº2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DA COSTA PEREIRA ROSA, Carla Patrícia; Tecnimede Sociedade Técnico-Medicinal SA Rua da Tapada Grande Nº2, 2710-089 Sintra; PT;
RAMOS DAMIL, João Carlos; Tecnimede Sociedade Técnico-Medicinal SA Rua da Tapada Grande Nº2, 2710-089 Sintra; PT;
CORDEIRO SIMÕES, Ana Vanessa; Tecnimede Sociedade Técnico-Medicinal SA Rua da Tapada Grande Nº2, 2710-089 Sintra; PT;
SILVA SERRA, João Pedro; Tecnimede Sociedade Técnico-Medicinal SA Rua da Tapada Grande Nº2, 2710-089 Sintra; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy pirlindolových enantiomérov a ich solí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3612535
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3612535
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.11.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 23.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3612535
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku