Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3514153
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18744290.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.01.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3514153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20170012766 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.01.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/14  A61K 31/506  A61K 31/404  A61K 31/495  C07D 401/14  A61K 31/5377  A61P 35/00  C07D 403/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2018/001193 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/139903 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Pharm. Co., Ltd.; 214 Muha-ro Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAM, Young Jin; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
KANG, Seok Jong; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
CHOI, Jae Yul; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
KIM, Seo Hee; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
KIM, Tae Woo; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
BAE, In Hwan; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
AHN, Young Gil; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR;
SUH, Kwee Hyun; 550 Dongtangiheung-ro, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18469; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pyrimidínová zlúčenina a jej farmaceutické použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3514153
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3514153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 13.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
EP 3514153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku