Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3658071
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18742802.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3658071 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17182835 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/069844 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/020535 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bochenek, Stéphane; 45 rue Gabriel Peri, 913 30 Yerres; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOFFINET Pierre; 22 allée des Petites Garennes, 911 90 Gif-Sur-Yvette; FR;
BOCHENEK Stéphane; 45 rue gabriel Péri, 913 30 YERRES; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3658071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658071
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3658071
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku