Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3639312
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18739992.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3639312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762520138 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 4/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2018037824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2018232286 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cabot Corporation; Two Seaport Lane, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUPASQUIER, Aurelien L.; c/o Cabot Corporation 157 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821; US;
LAXTON, Peter B.; c/o Cabot Corporation 157 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821; US;
OLJACA, Miodrag; c/o Cabot Corporation 157 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821; US;
KORCHEV, Andriy; c/o Cabot Corporation 157 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  13.11.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3639312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3639312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku