Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3661669
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18738359.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3661669 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17290100 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 1/05  B21D 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/069394 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/025179 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Primetals Technologies France SAS; 41, Route de Feurs, 42600 Savigneux; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAILLARD, Sébastien; 4 rue des lavandes, 69390 Vernaison; FR;
TELLIER, Dominique; 5 Place Maréchal Foch, 42000 Saint Etienne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rovnačka kovového pásu s viacerými valcami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3661669
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3661669
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.11.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
2c Opis 24.11.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2021 Typ Platba
EP 3661669
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku