Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3652593
(11)  Číslo patentu  40328 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18738330.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3652593 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17180898 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05B 13/04  C21D 11/00  C21D 9/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/068824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/012002 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel Nederland Technology B.V.; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU Hai; c/o Tata Steel Nederland Technology B.V.Group Intellectual Property Services - 3G.37PO Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Spôsob prevádzky kontinuálnej spracovateľskej linky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3652593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3652593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3652593
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3652593
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku