Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3655662
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18737185.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3655662 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017006854 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04D 25/06  F04D 29/42  F04D 29/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/067157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/015924 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ebm-Papst St. Georgen GmbH & CO. KG; Hermann-Papst-Strasse 1, 78112 St. Georgen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAGG, Peter; Weissenbach 9, 78141 Schönwald; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Súprava dielov a spôsob na výrobu radiálneho ventilátora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3655662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3655662
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3655662
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.04.2022 Typ Odoslané
EP 3655662
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku