Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3638524
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18730332.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3638524 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017112840, 102018110218 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2017, 27.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 10/20  B60J 10/36  B60J 10/74   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/065018 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/228913 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CQLT SaarGummi Technologies S.à.r.l.; 9, Op der Kopp, 5544 Remich; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRÜTER, Achim; Silwinger Straße 11, 66780 Rehlingen-Siersburg; DE;
LAUX, Timo; Moselstrasse 33, 66809 Nalbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  AK Štros & Kusák, JUDr. David Štros; Panenská 29, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tesnenie pre vedenie a utesnenie zvisle pohyblivej okennej tabule automobilu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3638524
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3638524
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
1b Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.11.2021 Typ Doručené
1d Opis 18.11.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 18.11.2021 Typ Doručené
2a Opis 18.11.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 18.11.2021 Typ Doručené
3a Osvedčovacia doložka 18.11.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3638524
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku