Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3615647
(11)  Číslo patentu  40922 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18723669.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3615647 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503492017 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.02.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 3/39  C11D 7/34  C11D 7/36  C11D 3/04  C11D 7/06  C11D 11/00  C11D 3/48  C11D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2018/060085 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/195576 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thonhauser GmbH; Perlhofgasse 2/1, 2372 Gießhübl; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERZOG Daniel; Linzerstrasse 110, 3002 Purkersdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob čistenia povrchov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2023 
   Maximálna platnosť do  27.04.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2023 3/2023 SC4A
 
EP 3615647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2023 Typ Odoslané
EP 3615647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku