Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3615027
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18723602.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3615027 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201715494820, 201815899707 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2017, 20.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4192  A61K 31/454  A61K 31/496  A61K 31/5377  A61P 35/00  A61P 35/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/052710 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/197997 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aurigene Discovery Technologies Limited; 39-40 KIADB Industrial Area Electronic City Phase-II Hosur Road, Bangalore, Karnataka 560100; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NELLORE, Kavitha; B-502 Akme Ballet Outer Ring Road Doddanekundi, Bangalore Karnataka 560037; IN;
HOSAHALLI, Subramanya; A 103 Temple Meadows 3 27th Cross Banashankari 2nd Stage, Bangalore Karnataka 560070; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsoby použitia trisubstituovaných derivátov benzotriazolu ako inhibítorov dihydroorotát oxygenázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3615027
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615027
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3615027
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku