Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3619196
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18719889.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3619196 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  17169375 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/64  C07D 401/12  C07D 405/12  C07D 409/12  C07D 401/04  A61K 31/44  A61K 31/443  A61K 31/4436  A61K 31/4439  A61K 31/444  A61K 31/4545  A61K 31/496  A01N 43/40  A01N 43/60  A61P 33/00  A61P 33/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/060678 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/202524 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Strasse 50, 407 89 Monheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VELTEN Robert; Heerstr. 17, 407 64 Langenfeld; DE;
ARLT Alexander; Am Heidstamm 47, 508 59 Köln; DE;
BÖHNKE Niels; Sächsische Str. 41, 107 13 Berlin; DE;
ILG Kerstin; Neusser Wall 32, 506 70 Köln; DE;
HORSTMANN Sebastian; Ober dem Hof 11, 513 81 Leverkusen; DE;
VERMEER Arnoldus; Abert-Einstein-Strasse 55, 407 89 Monheim; DE;
HORN Karin; Brend'amourstr 24, 405 45 Düsseldorf; DE;
GÖRGENS Ulrich; Fester Str. 37, 408 82 Ratingen; DE;
PORTZ Daniela; Oststr. 1, 523 91 Vettweiß; DE;
TURBERG Andreas; Sinterstr. 86, 427 81 Haan; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3619196
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3619196
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3619196
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3619196
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku