Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3615831
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18719088.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3615831 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017108717 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 55/2265   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/059315 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/197217 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH; Moosacher Strasse 80, 808 09 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHER Rudolf; Am Hochrainacker 1, 854 35 Erding; DE;
SEIDL Martin; Schmalkaldener Str. 34, 808 07 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3615831
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615831
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.05.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3615831
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3615831
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku