Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3601626
(11)  Číslo patentu  40103 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18716840.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3601626 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762475489 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22B 21/00  C22C 21/06  C22C 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/024010 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/175876 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novelis, Inc.; 3560 Lenox Road, Suite 2000, 303 26 Atlanta, GA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WAGSTAFF Robert Bruce; 22710 East Henry Road, 992 16 Greenacres, Washington; US;
WAGSTAFF Samuel R.; 2418 Stockton Drive, 300 66 Marietta GA; US;
DAS Sazol Kumar; 752 Independence Lane, 301 02 Acworth GA; US;
BARKER Simon William; 201 Pebble Creek Court, 301 89 Woodstock GA; US;
FELBERBAUM Milan; Avenue de la Harpe 2, 1007 Lausanne; CH;
KAMAT Rajeev G.; 3357 Keenland Road, 300 62 Marietta GA; US;
BENDZINSKI Duane E.; 2111 Harbor Wood Circle, 301 89 Woodstock GA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Odlievanie recyklovaného hliníkového šrotu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.03.2023 
   Maximálna platnosť do  23.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3601626
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3601626
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.02.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3601626
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 01.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
EP 3601626
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku