Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3756346
(11)  Číslo patentu  39216 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18713685.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3756346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2018/055979 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/42  H04N 19/146  H04N 19/176   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/058090 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/170258 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOTRA, Anand, Meher; c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 25, 80992 München; DE;
ZHAO, Zhijie; c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 25, 80992 München; DE;
CHEN, Jianle; c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 25, 80992 München; DE;
ESENLIK, Semih; c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstrasse 25, 80992 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob a prístroj na filtrovanie obrázka s adaptívnymi multiplikačnými koeficientmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2023 
   Maximálna platnosť do  29.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3756346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3756346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.02.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3756346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.08.2022 Typ Odoslané
EP 3756346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku