Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3600950
(11)  Číslo patentu  41069 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18713174.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3600950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017204608, 102017218226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2017, 12.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  22.02.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 50/50  B60L 53/14  B60L 53/30  B60L 53/35  B60L 53/65  H01R 13/631   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/056911 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/172294 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastr. 27c, 806 86 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLAUSNER Sven; Holunderweg 2, 010 99 Dresden; DE;
VORWERK Tim; Königsbrücker Landstr. 89, 011 09 Dresden; DE;
SEILER Christian; Altenberger Str. 27, 012 77 Dresden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Podpodlahový kontaktný systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.03.2024 
   Maximálna platnosť do  19.03.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 22.02.2023 4/2023 SC4A
 
EP 3600950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 30.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3600950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.03.2023 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3600950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.02.2023 Typ Odoslané
EP 3600950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku