Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3592912
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18712661.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3592912 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700024060 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 2/74  E04H 17/16  E04F 11/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/051311 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/163029 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protezioni S.r.l.; Via Fabio Filzi s/n, 73010 Veglie (LE); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILO, Sara; c/o PROTEZIONI Srl Via Fabio Filzi s/n, 73010 Veglie (LE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pohyblivá zástena 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3592912
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3592912
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3592912
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku