Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3432970
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18705786.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3432970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762453333 P, 201762480744 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.02.2017, 03.04.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 31/00  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2018/016463 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/144738 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TARIS Biomedical LLC; 113 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts 02421; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Heejin; 17 Cot Hill Rd, Bedford, MA 01730; US;
ABBATE, Emily; 30 Barrington Avenue, Unit 302, Nashua New Hampshire 03062; US;
HOCKING, Sarah; 345 Washington Street, Winchester Massachusetts 01890; US;
GIESING, Dennis; 4421 SW Gull Point Drive, Lees Summit Missouri 64082; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenia na in vivo dodávanie liečiv 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3432970
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3432970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2021 Typ Platba
EP 3432970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku