Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3704000
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18705400.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3704000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017106731 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 50/60  B60L 50/53  B62D 65/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/053822 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/177650 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eisenmann GmbH; Tübinger Strasse 81, 71032 Böblingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROBBIN, Jörg; Schwabstrasse 1, 72119 Ammerbuch; DE;
HERWIG, Gernot; Ahornstrasse 103/1, 71088 Holzgerlingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob a vozidlo na prepravu elektricky poháňaného motorového vozidla počas jeho montáže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3704000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3704000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.02.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3704000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 3704000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku