Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3585933
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  18705146.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3585933 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017202827 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06M 13/224  D06M 15/227  D06M 15/263  D06M 15/564  D06M 15/643  D06M 13/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2018/053710 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/153760 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHT Germany GmbH; Bismarckstrasse 102, 72072 Tübingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ERB, Alfons; Buchenstraße 3, 97786 Motten; DE;
WEISS, André; Zschorna 6, 02627 Hochkirch; DE;
BAUER, Matthias; Wutachweg 14, 71139 Ehningen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie vodnej kompozície na vylepšenie odolnosti proti oderu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3585933
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3585933
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 03.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2021 Typ Odoslané
EP 3585933
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku